Send faktura som PDF-fil

Min epost kommer ikke frem til mottaker

Det finnes flere fordeler ved å sende fakturaer som PDF-filer: Enkel å dele: PDF-filer kan enkelt sendes via e-post, noe som gjør det enkelt å dele fakturaer med kunder og andre. Kan ikke endres: PDF-filer er låst, slik at den ikke endres, det gir økt sikkerhet for at fakturaen er korrekt og at ingen har […]