Hvordan virker automatisk purring og inkasso for FakturaNett sine brukere?

Flere av våre FakturaNett-brukere merker nå at en del kunder er blitt dårligere betalere, i ly av den økonomiske situasjonen i samfunnet. Vi har derfor i den senere tid fått mange spørsmål om kunne å tilby en sømløs kobling som gjør at forfalte fakturaer automatisk vil gå til purring og inkasso. Det har vi selvsagt gjort noe […]