Bedriftseiere må også trene

Av: Professor i Medisin, Dr. Philos Jan Hoff Myworkout AS (www.Myworkout.no) Du har ikke råd til å la være å trene! Mangel på aktivitet tar ca 15 år av en gjennomsnittlig livslengde. Hvis en teller antall år med god livskvalitet, det vil si år med fravær av livsstilssykdommer blir tallet enda høyere. For de fleste […]