Løs utfordringen med å få betalt fra kundene dine

Å drive en liten bedrift er en reise fylt med oppturer og nedturer. Blant de mange utfordringene, er hvordan du håndterer det å få betalt fra dine kunder en av de vanligste utfordringene. Denne artikkelen beskriver effektive strategier for å håndtere denne utfordringen, for å sikre at bedriften din har nok likviditet og går bra.

Forbedrede kommunikasjonsstrategier

 • Etabler klare retningslinjer: Fra starten av, sørg for at kundene dine er godt informert om dine forventninger til betaling. Gode kontrakter eller detaljerte leveransevilkår kan fungere som effektive verktøy for dette formålet.
 • Oppmuntre til åpne samtaler: Sørg for å ha et forhold til kundene der de åpent kan diskutere eventuelle bekymringer eller utfordringer knyttet til betalingen. Å ha en proaktiv holdning på denne måten, kan bidra til å adressere og redusere potensielle problemer før de eskalerer.


Purresystem

 • Automatiske purringer: Bruk et fakturaprogram som enten automatisk sender ut purringer selv, eller som integrerer med med en løsning som sender ut automatiske purringer til kundene dine som ikke har betalt fakturaene på forfallsdato. Dette kan betydelig redusere forekomsten av forsinkede betalinger og sikre likviditeten i bedriften din.
 • Manuelle oppfølginger: Dersom du ønsker en mere personlig tilnærming til å purre kundene, kan du sende manuelle påminnelser på e-post eller gjøre oppfølgingssamtaler. Med denne personlige tilnærmingen kan du få understreket betydningen av å få betalingene i tide og vise kundene at du er oppmerksom på betalingsprosessen.
 • Personlig kontakt: Av og til kan en personlig samtale eller en e-post gjøre en forskjell. Det viser også kundene at det er en ekte person bak bedriften.
 

Tilby betalingsplaner

 • Fleksible alternativer: For større fakturaer eller kunder som står overfor midlertidige økonomiske problemer, vurder å tilby en strukturert betalingsplan hvor kunden forplikter seg til å betale inn beløpet på avtalte datoer. Dette sikrer en jevn kontantstrøm og viser forståelse og fleksibilitet.
 

Håndtere uenigheter umiddelbart

 • Åpen dialog: Sørg for at du alltid er tilgjengelig og motivert for at kundene dine kan ta kontant med deg og ta opp bekymringer eller tvister angående fakturaene deres.
 • Rask løsning: Det er viktig å behandle disse problemene umiddelbart. Jo raskere en uenighet blir løst, desto raskere kan du sikre betalingen din.

Tilby insentiver for rask betaling

 • Rabatter eller belønninger: En liten rabatt for å «belønne» en tidlig betaling eller betaling på forfall, kan motivere kunder til å betale raskt.
 • Lojalitetsprogrammer: Vurder å introdusere et lojalitetsprogram der de som betaler i tide tjener opp poenger eller belønninger som de kan benytte senere.

Utdann kundene dine

 • Workshop eller webinarer: Å arrangere pedagogiske økter hjelper kundene til å forstå din bedrift bedre, du får møtt kundene på en ny arena (og kanskje får du solgt inn noen nye produkter) og det hjelper kundene å forstå betydningen av å betale i tide, samt at det fremme en følelse av ansvar.
 • Informativt innhold: Del regelmessig artikler eller innlegg som gjør kundene bedre og som vil fremheve betydningen av å opprettholde en sunn betalingssyklus og deres fordeler.

Juridiske tiltak

 • Kjenn dine rettigheter: Norge har spesifikke lover angående fakturering og betaling. Bli kjent med disse. Selv om juridiske tiltak er siste utvei, er det viktig at du kjenner dine rettigheter.
 • Dokumentasjon: Hold alltid en detaljert oversikt over alle transaksjoner og kommunikasjon med kundene. Denne dokumentasjonen er viktig dersom juridiske skritt blir nødvendige.
 • Inkasso: Dersom betaling fra en kunde uteblir etter at den er purret, så send fakturaen over til et inkassoselskap for oppføring av den. Det sikrer deg at et profesjonelt selskap kontinuerlig jobber med å få inn betalingen og øker sannsynligheten for at du får pengene dine raskere. Velg derfor et fakturaprogram som har en kobling mot et inkassoselskap, slik at du slipper å gjøre jobben manuelt.
 
Konklusjon
Mens utfordringen med å få betaling fra kundene noen ganger kan virke overveldende, kan en proaktiv tilnærming kombinert med riktige strategier betydelig redusere denne utfordringen. Ved å fremme åpen kommunikasjon, utnytte teknologi og forstå dine rettigheter, kan du sikre en jevn kontantstrøm for bedriften din og penger på din konto.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest