Løs utfordringen med å få betalt fra kundene dine

Å drive en liten bedrift er en reise fylt med oppturer og nedturer. Blant de mange utfordringene, er hvordan du håndterer det å få betalt fra dine kunder en av de vanligste utfordringene. Denne artikkelen beskriver effektive strategier for å håndtere denne utfordringen, for å sikre at bedriften din har nok likviditet og går bra. […]

Krav for å sende fakturaer i Norge

Send EHF faktura med FakturaNett

Viktige krav for å sende fakturaer i Norge I mange land kan du lage dine egne fakturaer i programvare som Word og Excel, i stedet for å bruke et spesialisert fakturaprogram som FakturaNett. Dette kan du ikke gjøre i Norge i henhold Norsk lov. Krav til Fakturering: I Norge er det et krav at hver […]

Bedriftseiere må også trene

Av: Professor i Medisin, Dr. Philos Jan Hoff Myworkout AS (www.Myworkout.no) Du har ikke råd til å la være å trene! Mangel på aktivitet tar ca 15 år av en gjennomsnittlig livslengde. Hvis en teller antall år med god livskvalitet, det vil si år med fravær av livsstilssykdommer blir tallet enda høyere. For de fleste […]

Hvordan virker automatisk purring og inkasso for FakturaNett sine brukere?

Flere av våre FakturaNett-brukere merker nå at en del kunder er blitt dårligere betalere, i ly av den økonomiske situasjonen i samfunnet. Vi har derfor i den senere tid fått mange spørsmål om kunne å tilby en sømløs kobling som gjør at forfalte fakturaer automatisk vil gå til purring og inkasso. Det har vi selvsagt gjort noe […]

Viktigheten av automatisk purring og inkasso

Automatisk purring og inkasso

Stadig flere bedrifter taper mye penger på dårlige betalere. Derfor har FakturaNett inngått en samarbeidsavtale med Collectors AS som gjør at de automatisk vil håndtere purringer og inkasso for deg som bruker FakturaNett til fakturering. Ved å bruke en purre- og inkassotjeneste som Collectors, motiveres de som har mottatt en faktura fra deg til å […]

Send faktura som PDF-fil

Min epost kommer ikke frem til mottaker

Det finnes flere fordeler ved å sende fakturaer som PDF-filer: Enkel å dele: PDF-filer kan enkelt sendes via e-post, noe som gjør det enkelt å dele fakturaer med kunder og andre. Kan ikke endres: PDF-filer er låst, slik at den ikke endres, det gir økt sikkerhet for at fakturaen er korrekt og at ingen har […]