Automatisk purring og inkasso

FakturaNetts funksjon for automatisk purring og inkasso, gir deg bedre inntjening og raskere betalt.

Penger på konto

Ved bruk av automatisk purring og inkasso, betaler kundene deg raskere.

Mindre stress

FakturaNett sender automatisk de riktige fakturaene til automatisk puring og inkasso.

No cure - no pay

Hvis din kunde ikke betaler, betaler heller ikke du.