6 tips for å unngå tvangsmulkt

image4

I 2017 fikk næringsdrivende i Norge 1 milliard kroner i tvangsmulkt fra skatteetaten. De største beløpene ble gitt på grunn av for sent innlevert skattemelding for formue og inntektsskatt, og skattemelding for merverdiavgift.

Om du ikke leverer skattemeldingene innen de ulike fristene kan skattekontoret ilegge selskapet ditt en tvangsmulkt på inntil 1.130 kroner per dag (totalt inntil 56.500 kroner per oppgave som ikke leveres).

det koster MYE å ikke holde tidsfristene!

 

 

Her er de viktigste punktene du må huske, slik at du unngår å bli en av ca. 150.000 bedriftene som hvert år må betale unødvendig og dyr tvangsmulkt

1. Planlegg i god tid

Overraskende mange bedrifter glemmer fristen for innsending av offentlige pålagte dokumenter. For å være sikker på at du kan levere skattemeldingen til fristen den 31. mai, er det greit å starte planleggingen i god tid. Sett opp en plan fram til innlevering, og følg opp manglende dokumentasjon underveis. Husk at også selskaper som er opphørt eller avviklet i løpet av det siste året, skal levere skattemelding. Nystiftede selskaper har også plikt til å levere aksjonærregisteroppgave.

2. Levér korrekt

Like viktig som å levere i tide, er det å levere korrekte meldinger. Sørg for at du har alle dokumentene du trenger for å levere skattemeldingen i god tid. Da har du det best utgangspunktet for å levere en korrekt melding.

3. Hold deg oppdatert

Lover, forskrifter og regler som gjelder drift av virksomheter endres av og til. Holder du deg oppdatert via nettsider, nyhetsbrev, regnskapsfører og andre kilder, er det enklere å «snappe» opp nyheter som er relevant for din virksomhet.

4. Utsettelse

Om du ikke rekker å komme i mål til 31. mai, kan du (eller din regnskapsfører) søke om utsettelse på innlevering av skattemeldingen din. Næringsdrivende kan søke om inntil 30 dagers utsettelse.

5. Klag om mulig

Har du blitt ilagt tvangsmulkt, må du vurdere om det er grunnlag for å klage. Tvangsmulkten vil uansett fortsette å løpe helt til oppgaven er levert. Derfor er første prioritet er å levere oppgaven. Blir mulkten redusert eller frafalt vil du få beløpet tilbakebetalt.

6. Hold fokus og spør oss

Mye av papirarbeidet som du er forpliktet til å levere kan virke komplisert. Som næringsdrivende har du gjerne nok å holde på med fra før. «Bufferkontoen» din tar kanskje heller ikke høyde for alt for store ekstra kostnader. Da kan det være greit å ha en sparringpartner som kan hjelpe deg med oppgavene, slik at du kan fokusere innsatsen din på det du tjener penger på, uten å være redd for å åpne neste konvolutt fra Skatteetaten. Spør oss, så kan vi gjøre jobben for deg innenfor tidsfristen neste gang.

Ta en telefon til 415 52 128 og snakk med oss direkte!


Skrevet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset SMN

Kontakt oss i dag – vi kan hjelpe deg med ditt regnskap!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest