Opprett bedriftskonto – spar tid og penger

financial clean up

Når en småbedrift skal velge bank, er det mange grunner som er viktige å ta hensyn til.

Mange nyetablerte bedrifter og enkeltpersonforetak går i fella med å benytte sin privatkonto til bedriftsformål. Ikke bland sammen din næringsvirksomhets økonomi og din privatøkonomi, sier Skatteetaten. Det kan bli dyrt å rydde opp – etterpå.

Småbedriftsskolen har derfor laget en enkelt oversikt med 7 gode grunner som småbedrifter og enkeltpersonforetak bør ta hensyn til:

 1. Etabler en bedriftskonto for bedriftens inn- og utbetalinger.
  Bedriftens bedriftskonto administrerer du enkelt i nettbanken din. Det gjør det lettere for deg å holde bedriftens økonomi adskilt fra din personlige økonomi.
 2. Bankkort på bedriftskonto
  Som næringsdrivende trenger du også et bankkort. Derfor bør du ikke bruke dine private kort for bedriften og heller ikke bedriftens kort privat.
 3. Ta privatuttak maksimum en til to ganger i måneden
  Dersom du må ta ut penger til privat bruk fra enkeltpersonforetaket, så gjør det i større beløp, en til to ganger i måneden. Lag deg et skriftlig notat på hvordan dette skal gjøres. Har du et aksjeselskap, skal du alltid ta ut pengene som lønn. Dette bør skje ut fra en skriftlig arbeidsavtale som du lager.
 4. Lag bilag
  Sørg for å lage bilag på alle uttak og innskudd i bedriften. Slike interne bilag skal inneholde de samme minimumsopplysningene som annen dokumentasjon, for eksempel angivelse av partene (hvem pengene som innbetales kommer fra etc.), beløp, mengde og datoer.
 5. Ha en egen MVA-konto
  Alle firma som har en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.Derfor anbefaler vi at du for hver eneste faktura du får inn, trekker du av 25% mva umiddelbart og setter inn på en egen konto som du øremerker for «mva-innbetalinger». Da slipper du å få en overraskelse den dagen du skal betale inn mva til staten (disse innbetalingene skjer hver andre måned).
 6. Ha en egen skattetrekkskonto
  En skattetrekkskonto er en konto som oppfyller kravene i Skattebetalingsloven. Den er beregnet på alle bedrifter som foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger, og dermed må foreta skattetrekk. Fordi trukket skatt tilhører skatte- og avgiftsmyndighetene er det lovbestemt at banken sperrer denne kontotypen for vanlige uttak. Kontoen kan kun disponeres for uttak av arbeidsgiver når skattetrekksmidlene skal overføres til kommunekassereren.Selv om du med enkeltpersonforetak ikke behøver å ha en skattetrekk konto, anbefaler vi allikevel å ha flere konti. Å ha inn/utbetalinger, merverdiavgift, lønn, feriepenger på en konto gjør at man mister oversikten over hvor mye som er satt av til innbetalinger og hvor mye du har disponibelt til egen lønn. Dermed kan du miste muligheten for god økonomistyring. Dette kan sette bedriften din i fare.
 7. Sjekk vilkår i banken din
  De fleste tror at bedriftsløsninger i bank må betales for. I privatmarkedet i dag er det en «selvfølge» å ha gebyrfrie løsninger, så hvorfor ikke også på bedrift?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest