Timeregistrering

Det er mange grunner til å benytte en egen modul eller program for timeregistrering Økonomisk styring: Ved å registrere hvor mye tid som brukes på ulike oppgaver, kan man lettere følge opp og styre kostnadene i en virksomhet. Timeregistrering hjelper med å identifisere områder der det kan være mulig å redusere kostnadene eller øke inntektene. […]