Hvordan virker automatisk purring og inkasso for FakturaNett sine brukere?

FakturaNett automatisk purring og inkasso

Flere av våre FakturaNett-brukere merker nå at en del kunder er blitt dårligere betalere, i ly av den økonomiske situasjonen i samfunnet. Vi har derfor i den senere tid fått mange spørsmål om kunne å tilby en sømløs kobling som gjør at forfalte fakturaer automatisk vil gå til purring og inkasso.

Det har vi selvsagt gjort noe med. Vi kan derfor med glede informere deg om at fra 1. juni så vil dine fakturaer som du ikke har registrert som betalt eller kreditert innen forfallsdato, automatisk overføres til vår samarbeidspartner Collectors AS for purring og inkasso.

Det betyr at mens du konsentrerer deg om din kjernevirksomhet som er å jobbe og fakturere, så tar Collectors seg av å hente inn pengene for deg. Du kan selvsagt velge å ikke la fakturaene dine gå automatisk til purring og inkasso, ved å gjøre som følger.

   • Når du har lagt inn en faktura, så kan du gå inn på fakturaen og krysse av for at du ikke ønsker automatisk purring og inkasso på denne. 
   • Tilsvarende om du har en kunde som du aldri ønsker automatisk purring og inkasso på. Gå inn på kunden og kryss av for at du ikke ønsker automatisk purring og inkasso på denne. 
   • Disse vil da IKKE overføres til Collectors for oppfølging. 
   • Se video her på hvordan dette gjøres.

  Når Collectors gjør purring og inkassoarbeidet for deg, betaler du ingen ting før saken er løst! De jobber etter «No cure – No pay»-prinsippet. Det vil si at om kunden din ikke betaler, så betaler heller ikke du. Dette er med et eneste unntak, som er om saken går så langt at man velger å kjøre den rettslig. I så fall påløper et såkalt rettsgebyr. På saker som løses betaler du en prosentsats av fakturaen din til Collectors for arbeidet. Per i dag er satsen 8% som du kun betaler om kunden din betaler fakturaen fra deg, før det er gått ett år. 

  Du kan til enhver tid se gjeldende satser og vilkår her.

  Løsningen fungerer på følgende måte:

    • Du vil motta en e-post fra FakturaNett dagen etter forfallsdag på kunder som ikke har betalt faktura, med varsel om at disse etter 5 dager overføres til Collectors for oppfølging. Dog overføres ingen fakturaer før det er gått 14 dager fra fakturadato. Det er derfor viktig i FakturaNett at du krysser av for «sett som fult innbetalt», på fakturaer som kunden din har betalt.
    • Ved oversending av fakturaene til Collectors mottar du e-post med varsel om at første purring går ut til kunde om ytterligere 5 dager. 
    • Du har da 10 dager på deg til å stanse oppfølgingen, ved å trykke på knappen «Avslutt inndrivelse» ved fakturaen som du ønsker å stanse inndrivelse på.
    • I disse 10 dagene er det kostnadsfritt å trekke saken/avslutte inndrivelse av en faktura som er overført til Collectors iht Collectors vilkår og betingelser.
    • Dersom en kunde er oversendt inkasso, men innbetaler beløpet rett til deg, blir innkreving av hovedbeløpet stanset og du må ta stilling til  to valg. Du kan trykke på knappen «Avslutt inndrivelse» ved fakturaen som er betalt. Da vil hele saken bli avsluttet fra inkasso, men restbeløpet og eventuelle gebyrer vil bli belastet deg fra Collectors. Dersom dette skjer innen 10 dager (ref. punktet over), så påløper ingen ekstra kostnader. Eller så lar du saken stå åpen hos Collectors, som da vil inndrive restbeløpet og eventuelle gebyrer fra kunden din.
    • Dersom du etter å ha oversendt en sak til inkasso, velger å kreditere kunden, må du først trykke knappen «Avslutt inndrivelse» ved fakturaen som du ønsker å stanse inndrivelse på. Deretter trykker du valget for «Opprett kreditnota» på fakturaen. Da vil saken bli avsluttet fra inkasso, men restbeløpet og eventuelle gebyrer vil bli belastet deg fra Collectors. Dersom dette skjer innen 10 dager (ref. punktet over), så påløper ingen ekstra kostnader.

   Du kan lese mere om viktigheten av automatisk purring og inkasso her.

   Facebook
   Twitter
   LinkedIn
   Pinterest