Send faktura som PDF-fil

Min epost kommer ikke frem til mottaker

Det finnes flere fordeler ved å sende fakturaer som PDF-filer:

  1. Enkel å dele: PDF-filer kan enkelt sendes via e-post, noe som gjør det enkelt å dele fakturaer med kunder og andre.
  2. Kan ikke endres: PDF-filer er låst, slik at den ikke endres, det gir økt sikkerhet for at fakturaen er korrekt og at ingen har manipulert den.Kompatibilitet: PDF-filer kan åpnes og leses på de fleste PC’er, Mac’er og mobiltelefoner, noe som gjør det enkelt å vise og dele fakturaer uansett hva slags enhet mottakeren bruker.
  3. Mindre plasskrevende: PDF-filer tar mindre plass enn andre filformater. Det gjør det enklere å lagre og arkivere fakturaer elektronisk.
  4. Enkel å skrive ut: PDF-filer kan enkelt skrives ut på alle skrivere og med bruk av flere programmer.
  5. Raskere innbetaling: En faktura som sendes i posten, er avhengig av den tiden posten bruker på å levere fakturaen, samt den tiden kunden din bruker på å åpne posten og legge fakturaen inne til betaling. Når du sender kunden din en e-post med en PDF faktura, så mottas denne i løpet av sekunder. 

I FakturaNett vil din faktura sendes i PDF format som et vedlegg i e-post direkte til din kunde. På det tidspunkt du skal sende fakturaen, vil du selv kunne velge om du vil enten bruke FakturaNett sin e-post løsning eller ditt eget e-post program. Din kunde vil motta fakturaen direkte i sitt eget e-post program.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest