Timeregistrering

time-management-101-prioritize-the-right-things-1024x576

Det er mange grunner til å benytte en egen modul eller program for timeregistrering

  1. Økonomisk styring: Ved å registrere hvor mye tid som brukes på ulike oppgaver, kan man lettere følge opp og styre kostnadene i en virksomhet. Timeregistrering hjelper med å identifisere områder der det kan være mulig å redusere kostnadene eller øke inntektene.

  2. Økt produktivitet: Timeregistrering kan hjelpe med å øke produktiviteten ved å gi en bedre oversikt over hva som faktisk blir gjort, hvor mye tid som brukes på ulike oppgaver og hvor det kan være mulig å effektivisere arbeidsprosessen.

  3. Bedre planlegging og gjennomføring av prosjekter: Ved å registrere hvor mye tid som brukes på ulike oppgaver i prosjekter, kan man lettere planlegge og gjennomføre prosjektene. Det gir også muligheter for å gjøre justeringer og tilpasninger underveis i prosjektet for å sikre at det holder seg innenfor tids- og budsjettrammene.

  4. Godtgjørelse og lønn: Timeregistrering kan også være nyttig for å kunne dokumentere hvor mye tid som er brukt på ulike oppdrag, og dermed kunne beregne lønn og godtgjørelse for arbeidet.

  5. Compliance: Det kan være en krav fra myndigheter eller kunder for å ha en dokumentasjon på arbeidstid for å kunne kontrollere innsatsen.

I FaturaNett har vi derfor en egen Timeregistrerings-modul som er sømløst integrert i FakturaNett og er inkludert i den faste månedsprisen uten ekstra kostnader. Du kan enkelt legge inn timer brukt på prosjekter i ukesoversikten, sette i gang vår stoppeklokke og lage timelister. Timelister og enkelttimer kan overføres til en faktura med et klikk. Vi har utviklet en løsning som vi håper vil bli både nyttig og besparende for våre kunder. Rettesnoren har vært “kraftfullt men enkelt å bruke”, noe vi mener å ha klart å følge.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest