Viktigheten av automatisk purring og inkasso

Automatisk purring og inkasso

Stadig flere bedrifter taper mye penger på dårlige betalere. Derfor har FakturaNett inngått en samarbeidsavtale med Collectors AS som gjør at de automatisk vil håndtere purringer og inkasso for deg som bruker FakturaNett til fakturering.

Ved å bruke en purre- og inkassotjeneste som Collectors, motiveres de som har mottatt en faktura fra deg til å betale den på et tidlig tidspunkt.

Når Collectors gjør purring- og inkassoarbeidet for deg, betaler du ingen ting før saken er løst! De jobber etter «No cure – No pay»-prinsippet. Det vil si at om kunden ikke betaler, så betaler heller ikke du som FakturaNett-bruker noe. Dette er med et eneste unntak, som er om saken går så langt at man velger å kjøre den rettslig. I så fall påløper et såkalt rettsgebyr.

For deg som FakturaNett-bruker, betyr det at du kan de kan konsentrerer deg om din kjernevirksomhet og fakturere, så tar Collectors seg av å hente inn pengene.

Antall inkassosaker øker

Atle Gunnesmo, som er daglig leder i Collectors AS har over 30 års erfaring og kan ikke huske å ha sett en så alarmerende vekst i inkassosaker som akkurat nå. Han sier at dette vil bli et krevende år for mange nordmenn

 

Forbruksgjelden øker betraktelig

Gjeldsregisteret viser at forbruksgjelden i Norge øker så mye at dette gir økt risiko for betalingsproblemer og inkassosaker. Gjelden økte med 0,4 milliarder til 151,4 milliarder kroner i februar i år. Dette tilsvarer en økning på 2,8 milliarder kroner sammenlignet med februar i 2022.

Collectors påpeker at husholdningsbudsjettene har krympet som følge av økte kostnader på blant annet renter og strøm, og at mange har måttet ta opp forbrukslån og kredittkortgjeld for å overleve og betale på andre inkassosaker som haster enda mer. Dette er en meget uheldig utvikling.

Gunnersmo påpeker også at antall inkassosaker på billån har øket med 41 prosent fra fjerde kvartal 2021 til samme periode i fjor. Dette er lån som folk strekker seg langt for å betale. Gunnersmo sier videre at det er viktig at myndighetene tar ansvar for å legge til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling, slik at ikke stadig flere nordmenn får økonomiske problemer. På toppen av det hele var inflasjonen i Norge på sju prosent i januar, noe som også vil gå ut over folks kjøpekraft.

Konklusjonen er at det er viktig å være bevisst på egen økonomi og unngå å ta opp forbrukslån og kredittkortgjeld som man ikke klarer å betale tilbake.

En konsekvens for samfunnet er at økning i inkassosaker og inkassogjeld også påvirker samfunnet som helhet. Dette i form av økt arbeidsledighet, lavere forbruk og svekket økonomi for bedrifter.

 

Hvorfor bør man være tidlig ute med purring og inkasso?

Purring og inkasso er et viktig og nødvendig tiltak for å få inn utestående penger fra dårlig betalere. Jo lenger du venter å starte med prosessen, jo lenger tid tar det før du får pengene dine på konto.

Collectors har utarbeidet effektive rutiner for å maksimere antallet oppgjorte purre- og inkassosaker. De benytter seg av kredittopplysning, kravbrev, telefoner, informasjon fra sin database, samt utstrakt bruk av rettsapparatet. Alt for å sikre at du som FakturaNett-bruker skal få de pengene du har krav på.

Målsettingen med samarbeidet med Collectors er å redusere kundetap for deg som FakturaNett-bruker og få en effektiv kredittid. En annen effekt er at du reduserer dine administrative kostnader ved å hente inn pengene.

 

Hvorfor bruke en purring og inkassopartner som Collectors?

Når man skal velge en partner for purring og inkasso, er det ting det er viktig å se på:

  • Høy løsningsgrad (altså at de fleste sakene løses).
  • Forbedret likviditet ved at du får pengene du har krav på.
  • Frigjorte ressurser, slik at du kan bruke tiden på å jobbe i stedet for administrativ oppfølging.
  • Reduksjon av tap.
  • Informasjon og rådgivning fra din partner.
  • Kontroll på utestående fordringer via webløsning slik at du hvor som helst og når som helst kan logge deg inn og se status på alle dine saker.
  • Ingen årsavgift eller skjulte kostnader. Det er din kunde som ikke betaler, som belastes alle påløpte salærer og kostnader. 
  • No cure – No pay-prinsippet, betaler ikke kunden, betaler du heller ingen løsningsprovisjoner.
 

Husk også at det er viktig å kredittsjekke de man skal fakturere. Da vet man hvem som potensielt ikke betaler før man begynner å selge til dem.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest